Verve Group förvärvar Match2One och ger bredare möjligheter för self-service-annonsering

Verve Group åtar sig att öka effektiviteten, transparensen och marknadschefernas kontroll i sina digitala annonskampanjer

STOCKHOLM, SWEDEN, October 7, 2021 /EINPresswire.com/ — Verve Group meddelade förvärvet av Match2One – en lättanvänd plattform för self-servicetjänster inom digital annonsering – som ger nya möjligheter till Verve Groups annonserings-lösningar.

Grundat i Stockholm 2015, sticker Match2One ut på den nordiska marknaden tack vare sin väl beprövade funktionalitet, enkelhet och effektivitet. Integrationen i Verve Groups tekniska plattform förväntas påskynda den nordiska expansionen avsevärt, samtidigt som den ger Verve Group nya lösningar för fler användare inom e-handel och SMF-segmentet.

”Med Match2One adderas en ytterligare viktig pusselbit för Verve Groups unika erbjudande inom adresserbar annonsering. Synergierna mellan bolagen möjliggör e-handlare och SMF-segmentet i norden att effektivisera sina digitala annonskampanjer ytterligare.”, säger Carl Liverstam, Managing Director Nordics, Verve DSP (tidigare Platform161).

“Match2One adderar en kraftfull self-service-plattform till Verve Groups produkterbjudande riktade mot SMF-segmentet, vilket hjälper både varumärken och byråer uppnå högre och snabbare KPI:er tidigare i processen.”

Match2One-plattformen gör det möjligt för marknadsteam att självständigt genomföra programmatiska kampanjer utan att behöva förlita sig på externa partners, vilket gör plattformen perfekt för annonsörer över alla vertikaler. Den lättanvända plattformen erbjuder en stor möjlighet för små och medelstora bolag att skala upp, vilket inte bara ger mer kontroll och transparens kring annonskostnader, utan också en nyckel till ytterligare verktyg för att driva lönsamheten framåt.

”Vi är mycket glada över att bli en del av Verve Group och deras snabba utveckling inom ad-tech, och det betyder att vi låser upp en lång rad nya möjligheter genom tillgång till ett globalt marknadsutrymme som ger oss möjlighet att förverkliga plattformens fulla potential och skalbarhet.”, säger Mikael Kreuger, VD på Match2One.
”Vi ser detta som ett naturligt steg i vårt mål att erbjuda alla små och medelstora företag i norden tillgång till en programmatisk annonsplattform som spänner över en mängd olika kanaler.”

Contact:
Carl Liverstam, Managing Director Nordics, Verve Group (tidigare Platform161) carl.liverstam@verve.com

Mark A Naples
WIT Strategy
+1 646-265-7372
email us here

You just read:

News Provided By

October 07, 2021, 20:01 GMT

EIN Presswire’s priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone’s Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today’s world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

Source